Almere DE STEIGER

CIRCULAIRE INRICHTING OPENBARE RUIMTE

De Steiger : een schakel, entree en uithangbord van Almere

De Steiger is een ietwat verouderd bedrijventerrein op een belangrijke plek in Almere. Het vormt de éntree naar Almere haven: of je nu met de auto komt, met het openbaar vervoer of met de fiets vanuit de stad, iedereen passeert De Steiger.  Het belang van deze wijk voor de stad wordt verhoogd met de komst van (gebiedsontwikkeling) de Floriade. dat De Steiger een ‘steppingstone’ wordt tussen Haven en de rest van Almere. Door de vele passanten en zichtbaarheid heeft de, nu nog anonieme,  Steiger de mogelijkheid zich  te ontwikkelen tot (circulair) uithangbord van de stad.

 

Lange termijn visie én directe aanpak hand in hand

Het bedrijvenpark kampt met de typische problematiek waarmee de meeste bedrijventerreinen in Nederland kampen. De bedrijventerreinen zijn sinds de aanleg ruim 50 jaar gelden niet meer grondig aangepakt en hebben daardoor een sleets en rommelig uiterlijk. Om verder verval tegen te gaan is een lange termijnvisie gemaakt om het gebied (circulair) te revitaliseren.

Naast deze visie is gekozen voor een aanpak om ook direct te handelen. De Floriade is op komst, ondernemers zien te weinig gebeuren,  de druk om actie te ondernemen neemt toe. Door intensief samen te werken met gemeente en ondernemers is het gelukt om de eerste aanpassingen in de openbare ruimte te doen. Dit is oa. het maken van een circulaire ontmoetingsplek, gemaakt én bedacht door ondernemers op De Steiger, welke binnen een paar maanden na het ontstaan van het idee is opgeleverd.

 

Een prettige openbare ruimte als vestigingsvoorwaarde voor circulaire bedrijven

De gemeente heeft de wens om van de steiger hét circulaire bedrijventerrein van Nederland te maken. Met de komst van het up-cyclecentrum is de eerste stap al gezet. Een prettige openbare ruimte met goede voorzieningen is essentieel om deze doelgroep te trekken. Denk aan circulaire hubs bij de entrees van de wijk, electrische laadpalen om het EV-vervoer te stimuleren,  goede/prettige ‘last mile’ wandelroutes naar de bushalte en een goede fietsverbinding met de omliggende buurten. Tevens stelt de gebiedsvisie een minieme ingreep in de verkeerstructuur voor, die het mogelijk maakt om midden in de wijk een circulair park te realiseren voor  zowel ontspanning als voor het tonen en testen van producten.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Almere

WERKZAAMHEDEN

Vooronderzoek

Gebiedsvisie

Inrichting openbare ruimte

© 2023 created by Atelier Dutch