Amsterdam Molenwijk

De Molenwijk in Amsterdam is een typische wijk uit de jaren 60: flinke flatgebouwen, royaal groen, maar een kwetsbaar bewonersprofiel en toe aan verfrissing. Voor deze wijk heeft Atelier Dutch een ontwikkelperspectief opgezet, met als kern een integrale visie en strategie, die gericht is op beheer en ontwikkeling. Dit project is gezamenlijk gemaakt met DID Vastgoedontwikkeling in opdracht van woningbouwcorporatie De Alliantie.

 

Het ‘Wenkend Investeringsperspectief’ bevat een aantal maatregelen die een fysiek-ruimtelijke component hebben, zowel voor de openbare ruimte als voor de gebouwen. Via ontwerpend onderzoek zijn er verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld voor de wijk, waaruit uitgangspunten aangescherpt konden worden op het gebied van verduurzaming, klimaatbestendigheid, openbare ruimte, mobiliteit, veiligheid, woonidentiteit, etc. Daarnaast werd er onderzocht welke andere initiatieven er denkbaar zijn die een kans bieden op extra waardeontwikkeling van de Molenwijk.

 

Het perspectief biedt een kader voor toekomstige investeringen van De Alliantie. Wat is er allemaal mogelijk? En voor welke uitdagingen zijn dit de oplossingen? Hoofddoelen zijn daarbij: het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid; de buurt duurzaam en toekomstbestendig maken en een toereikend en evenwichtig woningaanbod realiseren.

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt later uitgewerkt tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

OPDRACHTGEVER

De Alliantie

Did Vastgoedontwikkeling

WERKZAAMHEDEN

Ontwikkelingstrategie

PROGRAMMA

strategie voor een

50 jaar oude wijk

© 2023 created by Atelier Dutch