Westpolder / Bolwerk

Berkel en rodenrijs

Voortborduren op landschap en bestaande wijk.

De laatste der Mohikanen: dit plan vormt het sluitstuk van de wijk Westpolder/Bolwerk.  In de basis wordt er voortgeborduurd op de landschappelijke structuren. Dit is bijvoorbeeld merkbaar in de dominante richting van het zuidelijk deel van het plan en het accentueren van de Zilvergracht, waarlangs de Delftse kerktorens in de verte te zien zijn. Deze dwarsrichting wordt herhaald door de Stationssingel, het buurtlint en rand van het Bolwerk, waardoor er een ritme van perspectieven in het groen van het Midden-Delfland ontstaat.

Meer in detail wordt er voortborduurt op de structuur van de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk: kwalitatieve elementen, zoals de lommerrijke, autoarme woonstraten wordt bijvoorbeeld voortgezet. Bij het station wordt de bestaande aanzet met winkels en appartementen juist versterkt.

 

Een voorstel van regionaal belang.

Welk ambitieniveau qua dichtheid zou dit plan moeten hebben? Tijdens het traject van het uitwerken van het gewonnen prijsvraagontwerp hebben we deze kwestie op de agenda gezet bij de opdrachtgevers en de gemeente. De stationsomgeving heeft een snelle en regelmatige verbindingen met de centra van Den Haag en Rotterdam en is daardoor bij uitstek een locatie voor een compact-stedelijk woonmilieu. Door de naastgelegen natuur zal het een kwalitatieve en relatief unieke aanvulling zijn voor de regio. Met andere woorden: wij denken dat je er over 20 jaar spijt van krijgt als je hier een reguliere nieuwbouwwijkdichtheid realiseert.

 

Voorsorteren met een compact stedelijk woonmilieu.

Je kan hier als starter, stedeling, 50+’ers of gezin fantastisch wonen in leuke straten en pleintjes met veel natuur als achtertuin. Om dat te bereiken worden hedendaagse bouwstenen ingezet: de bouwblokken bestaan uit dekgebonden woningen en appartementen. Er wordt met name uit het zicht geparkeerd onder een dek binnen de bouwblokken; de openbare ruimte wordt ingericht als  een ‘shared space’  en er komen uitgebreidere mogelijkheden voor woon-werkvoorzieningen door een hogere begane-grondlaag, die als ‘flexibele plint’ meerdere functies kan opnemen.

OPDRACHTGEVER

Ontwikkelingscombinatie

Westpolder Bolwerk c.v.

WERKZAAMHEDEN

Winnend prijsvraagontwerp

SO stedenbouwkundig plan

VO stedenbouwkundig plan

DO stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitplan

PROGRAMMA

790 woningen,

deels woon-werk,

deels multifunctioneel plint

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH