Almere ambachtsmark

Participatieve herontwikkeling bedrijventerrein

De Ambachtsmark ligt midden in Almere-Haven. De zonering, stedenbouw en gebouwen dateren uit de jaren 70, waardoor het de hoogste tijd is voor vernieuwing. Gezien de plek binnen de gemeente is het een goede locatie voor een verdichting naar een gecombineerd woon-werk milieu. Maar hoe doen we dat in zo’n gebied met vele eigenaren?  In opdracht van de gemeente heeft atelier Dutch voor dit bedrijventerrein een gebiedsvisie ontwikkeld via een aantal workshops met de eigenaren en gebruikers

 

Flexibele Ontwikkeling

Deze gebiedsvisie stelt zowel een aantal belangrijke doelstellingen voor qua openbare ruimte (waar ontsluiten?, waar parkachtig gebied?, waar voorkanten?, waar hoogteaccenten?, hoe parkeren?), als een set spelregels en beleidsmaatregelen voor die ontwikkeling voor de eigenaren aantrekkelijk moet maken. Één eigenaar kan bijvoorbeeld een beetje uitbreiden, maar wanneer er één project komt van meerdere percelen worden de totale uitbreidingsmogelijkheden groter. Daarnaast zorgen deze spelregels ervoor dat deze visie tot meerdere uitkomsten kan leiden. Er zal altijd bijgedragen worden aan een groene dynamische as in Almere-Haven, maar de individuele gebouwen kunnen in verschillende volgorde met verschillende schaalgrote en programma gerealiseerd worden.

 

Gemengd Wonen

Naast een flexibel eindbeeld richt de gebiedsvisie zich ook op de mogelijkheden om tussen, op of onder de bedrijfspanden woningen te realiseren. Dit zal leiden tot een levendig woon/werk klimaat gecreëerd middenin de monofunctionele woonbuurten van Almere-Haven. Op dit moment zijn de eerste woonblokken reeds gerealiseerd. De gebiedsvisie waakt ervoor dat dit niet een vervanging van werken door wonen is, maar dat het juist een gemengde woon-werkwijk wordt.

 

Dit project is een voorbeeld van Collaborative Urban Redevelopment (CURe): een hedendaagse vorm van stedenbouw voor verdichting en verkleuring van bestaande wijken met versplinterd eigendom zoals bedrijventerreinen en centrumgebieden.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Almere

WERKZAAMHEDEN

Gebiedsvisie

Participatie

PROGRAMMA

bedrijfsgebouwen

woningen

winkels

© 2023 created by Atelier Dutch