Hoogeveen Nijstad Gebiedsvisie

Herontwikkeling Agro-industrieel gebied

Nét buiten Hoogeveen ligt Nijstad: dit is een gebied waar vroeger zand gewonnen werd, waar de NAM een menglocatie heeft, waar een hoogspanningstracé doorheen loopt en waar op een moderne manier geboerd wordt. Nu de zand-industrie is weggetrokken en Nederland op zoek is naar alternatieven voor aardgas, is er een mooie kans ontstaan om het gebied landschappelijk te ontwikkelen met een combinatie van stoer wonen en uniek recreëren.  De Gemeente Hoogeveen heeft Atelier Dutch gevraagd om dit proces te begeleiden: we hebben hier in nauw overlegd met de omwonenden en belanghebbende een ambitieuze gebiedsvisie opgesteld.

 

Kwartetten met omwonenden

Binnen zo’n gebied zijn de belangen natuurlijk niet gelijk en lopen de wensen uiteen. In het de eerste deel van het participatieproces hebben we daarom niet direct met ontwerpen en oplossingen gepresenteerd, maar hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden bepaald en aangescherpt. Omdat niet iedere deelnemer dezelfde bibliotheek met referentievoorbeelden in zijn of haar hoofd heeft hebben we hiervoor een kwartetspel met voorbeelden gebruikt. Het doel hierbij is niet om een kwartet te vervolledigen, maar om telkens een set van vier concrete voorbeelden met beeld op tafel te kunnen leggen bij abstracte onderwerpen als ‘veel groen’ of ‘kwalitatieve architectuur’.  De eerste drie workshops hebben  hierdoor geleidt tot de ruimtelijk landschappelijk uitgangspunten voor het gebied.

 

Concreter: duurzaam en landschappelijk

Tijdens de tweede serie van workshops werden de plannen steeds concreter: uiteindelijk heeft dit ertoe geleid tot een gebiedsvisie met meerdere speerpunten. Zo wordt dit een gebied dat waar gezond geleefd kan worden via sport, spel en recreëren. Daarnaast is voorziet het verkeerssysteem in doorgaande langzaam verkeersroutes die samen het rennen of fietsen van een ‘rondje Nijstad’ mogelijk maken.  Gemotoriseerd verkeer prikt enkel in vanaf de randen. De twee belangrijkste thema’s zijn de inpassing van de individuele projecten in het zuid-Drentse veenlandschap enerzijds, en het ontwikkelen van Nijstad tot een hub voor duurzame energie anderzijds.

Ten slotte zijn in een laatste serie workshops de bijna-definitieve plannen nog één keer besproken. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een afgewogen beslissing heeft kunnen nemen, dat het plan inhoudelijk doorontwikkeld is en dat de omwonenden weten waar ze aan toe zijn.

 

Parrallel aan het opstellen van de gebiedsvisie voor Nijstad heeft atelier Dutch ook de woonwijk Nijstad-Oost ontworpen. Passend binnen de gebiedsvisie is het landschappelijk ingebed als een set ‘boeren’ erven tussen de velden. Daarnaast wordt het één van de eerste woonwijken op waterstof van Nederland.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Hoogeveen

WERKZAAMHEDEN

Gebiedsvisie

Stedenbouwkundig Plan

Kwaliteitsopvolging

PROGRAMMA

Recreatie, Wonen, Landbouw

80 Woningen (Nijstad-Oost)

Landschappelijk raamwerk

© 2023 created by Atelier Dutch