Atelier Dutch

Visie

Atelier Dutch is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. Het bureau ontwikkelt totaalconcepten voor woningbouw, zorghuisvesting, retail & leisure en landschappelijke opgaven. De totaalconcepten reiken van visie, strategie en schets tot bouwkundig of stedenbouwkundig ontwerp, uitwerking en begeleiding bij de realisatie.

Binnen atelier Dutch werken architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, bouwkundig projectleiders en tekenaars. Voor ieder project wordt een projectteam samengesteld, afgestemd op de opgave. Desgewenst wordt het team aangevuld met planeconomen, constructeurs, installatieadviseurs, verkeerskundigen, etc. Atelier Dutch kan een totaaloplossing bieden, of ontwerpen/ondersteunen bij onderdelen daarvan.

Doordat het team van atelier Dutch bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, kan het bureau werken aan opgaven die in het grensgebied van de verschillende schaalniveaus liggen. De verschillende disciplines binnen het bureau werken vaak samen aan massastudies, haalbaarheidsstudies, kleinschalige stedenbouwkundige plannen of gebouwensembles.

De projecten van atelier Dutch laten zich kenmerken door een vergelijkbare werkwijze: bij iedere opgave wordt uitgegaan van de locatie, de specifieke context en de uiteindelijke gebruiker. Dit betekent dat de projecten van ons bureau niet ‘op elkaar lijken’. Voor iedere opgave en locatie wordt op praktische en innovatieve wijze een eigen vertaling gegeven aan de randvoorwaarden en de wensen van de opdrachtgever. Het ontwerponderzoek is tevens gericht op mogelijke realisatie, ieder ontwerp moet technisch en financieel haalbaar zijn.

Verder is het bureau gespecialiseerd in vraaggestuurde ontwikkeling (particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier opdrachtgeverschap en bijzondere participatieprocessen) en duurzame ontwikkeling (duurzame stedenbouw, duurzaam bouwen).

Copyright 2012 Atelier Dutch. Alle rechten voorbehouden

Top Desktop version