Atelier Dutch

Landschap

Bij alle architectuur- en stedenbouwprojecten speelt de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. De landschappelijke discipline van Atelier Dutch werkt ook zelfstandig aan projecten, zoals parken en inrichting van de openbare ruimte. Binnen het bureau wordt veel onderzoek gedaan naar landschappelijke woonmilieus. Atelier Dutch heeft een eigen landschapsarchitect in dienst.

Copyright 2012 Atelier Dutch. Alle rechten voorbehouden

Top Desktop version