Leiden Groenoord

Met het verdwijnen van de Groenoordhallen in Leiden komt een unieke locatie beschikbaar die op loopstand van het centrum ligt. Voor dit gebied is door atelier Dutch een stedenbouwkundig plan gemaakt en zij voeren de supervisie over de uitwerking. Het plan gaat uit van een gemengd gebied, waar grondgebonden woningen, appartementen, commerciële en maatschappelijke functies samenkomen. Atelier Dutch heeft gewerkt in opdracht van de ontwikkelende partijen van Groenoord (Ymere en PFC2) en heeft haar ervaring ten aanzien van binnenstedelijke ontwikkelingen ingezet om tot dit plan te komen. De verschillende randvoorwaarden (molenbiotoop, geluidscontouren, hoofdenergie-leidingen) zijn ingepast in het plan. Dit plan is een van de drie nieuwe ontwikkelingslocaties van Leiden Noord, de andere deelgebieden worden door MVRDV en Ton Venhoeven uitgewerkt.

 

Het plan is gebaseerd op het patroon van de oude binnenstad van Leiden, waar knikkende en gebogen lijnen de gesloten bouwblokken definieren. In Groenoord is hieraan een eigentijdse interpretatie gegeven, waardoor het een kleinstedelijke intimiteit heeft. Aan de zuidzijde (Willem de Zwijgerlaan) komt hogere bebouwing die een stedelijke schaal geeft aan dit deel van de stad.

Na het Masterplan en Stedenbouwkundig Plan is er ook een Architectuurcode opgesteld, die middels enkele eenvoudige bouwregels het ‘Nieuwe Leidsche Huys’ oplevert. Moderne architectuur gebaseerd op de Leidse architectuurtradities.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Leiden

Ymere - PFC2

WERKZAAMHEDEN

Masterplan

Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig Plan

PROGRAMMA

700 woningen

Voorzieningen

© 2023 created by Atelier Dutch