Wonen is Meervoud

Nieuwe woonvormen die een gezonde levensstijl en gezond ouder worden bevorderen. Dat willen wij bereiken. Door die woonvormen samen te bedenken, beter te maken en te realiseren. Daarom hebben wij dit open ontwikkelingsprogramma opgericht. Om onze ideeën te delen en kennis te verwerven, om onze projecten te verbeteren en die van anderen. Wonen is Meervoud is een activiteit van Atelier Dutch, in samenwerking met Did Vastgoedontwikkeling en andere kennispartners.

 

Een woonvorm waar je actief en gezond oud kunt worden is meer dan een gezonde woning in een goede wijk. Wij richten ons juist op het schaalniveau van een buurtschap want op dit niveau organiseer je gezamenlijkheid het best. Door het in te bedden in de programmatische, ruimtelijke en organisatorische opzet. Maar je kunt doelgroepen mengen in een prachtig ontworpen woongebouw gericht op ontmoeting en beweging maar daar bouw je nog geen woongemeenschap mee. Mensen moeten elkaar tegen willen komen, met elkaar activiteiten willen ondernemen en soms uit hun isolement gehaald worden. Daarom willen we dat bewoners vanaf de start betrokken worden en kunnen vormgeven aan de ruimtelijke opzet en de architectuur en zelf de buitenruimte gaan beheren. En willen we dat bewoners zelf organisatiekracht ontwikkelen. Door het te ondersteunen met specifieke faciliteiten en tools op maat.

 

Wij werken vanuit een gemeentelijke woonvisie en vanuit een specifiek gebied omdat ouderen graag in hun omgeving willen blijven wonen. We testen met workshops voor geïnteresseerde bewoners hoe de wijze van samenleven, de gemeenschappelijke ruimten en de woningen eruit kunnen zien. Om de ambitie uit de woonvisie te realiseren en te kunnen voldoen aan de behoeften uit de wijk. Voor sociale huur werken we samen met corporaties en voor extramurale zorg met zorginstellingen.

OPDRACHTGEVER

in eigen opdracht, i.s.m.

Did Vastgoedontwikkeling

WERKZAAMHEDEN

Concept-ontwikkeling

Diverse (inpassing)studies

PROGRAMMA

(zorg-)woningen

zorgvoorzieningen

© 2023 created by Atelier Dutch